Zoznam členov 2004

Členovia o. z. Pre Prírodu
na rok 2004:

1. Lucia Almášiová
2. Filip Bukový
3. Peter Demko
4. David Dubovský
5. Matúš Ďurček
6. Ivan Galo
7. Milan Galo
8. Miloš Gežo
9. Marianna Glončáková
10. Jana Havierníková
11. Miriam Chabadová
12. Jana Chabadová
13. Bruno Jakubec
14. Hana Královicsová
15. Lenka Krupková
16. Jozef Kudla
17. Jozef Májsky
18. Miroslav Moravčík
19. Roman Moravčík
20. Soňa Nuhlíčková
21. Katarína Oriešková
22. Katarína Rajcová
23. Miroslava Rožníková
24. Soňa Rusnáková
25. Daniel Stankovič
26. Drahomír Stano
27. Miroslav Suráň
28. Jarmila Tomišková
29. Katarína Urbančoková
30. Rozália Vlasková
31. Blanka Bachanová
32. Tatiana Gežová
33. Marek Grác
34. Barbora Kocincová
35. Tatiana Pašková
36. Matúš Urban
37. Miroslav Babiš
38. Eva Delinčáková
39. Štefan Goldberger
40. Lukáš Hazucha
41. Richard Marček
42. Katarína Mráziková
43. Róbert Rafaj
44. Michal Faga