FC 247

Anura Caudata

Projekt Anura Caudata je zameraný na záchranu obojživelníkov, žiab (Anura) a mlokov (Caudata) v regióne Stredného Považia.

Tieto živočíchy ohrozuje viacero faktorov – nedostatok lokalít vhodných na rozmnožovanie, znečistenie vody v liahniskách, masový úhyn pri jarných migráciách na kolíznych úsekoch ciest, nevhodné zásahy pri obhospodarovaní vodných plôch, atď.

Naša pomoc ohrozeným žabám a mlokom spočíva najmä v záchranných prenosoch žiab na kritických úsekoch ciest (Žabie TAXI) a budovaní liahnísk.


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!