DSC02770

Praktická ochrana

Naše združenie sa dlhodobo venuje praktickej ochrane zameranej najmä na:

  • manažmentové práce (kosenie a hrabanie, odstraňovanie náletových drevín) v maloplošných chránených územiach: Vršatské bralá, Krasín, Beckovské Skalice, Tematínska lesostep, Turecký vrch, Hájnica, Grúň, Bindárka, Kobela, Sychrov, Skalka pri Beckove, Javorníček, Nová Hora, Medzi jarky, Bestinné, Malostankovské vresovisko, Svinica, Nebrová a ďalších
  • záchranu ohrozených druhov rastlín a živočíchov – napr. prenosy obojživelníkov na rizikových úsekoch ciest, tzv. „Žabie Taxi“ a budovanie liahnísk
  • záchranu genofondu starých a krajových odrôd ovocných drevín – napr. prostredníctvom projektov Bielokarpatský ovocný poklad či Pec nám spadla
  • výkup a prenájom pôdy v chránených územiach za účelom biologicko – ekologického obhospodarovania a zachovania vzácnych druhov a biotopov: dlhodobý prenájom 15,5 ha v Tematínskych kopcoch, vlastníctvo a prenájom 3 ha v PR Beckovské Skalice

Pri našich aktivitách aktívne spolupracujeme s ďalšími neziskovými organizáciami zo Slovenska (napr. KOZA, GenoFond) či Čiech a Moravy (ČSOP JARO Jaroměř, ČSOP Arion) a samozrejme aj so Štátnou ochranou prírody SR a miestnymi samosprávnymi organizáciami a obyvateľmi.

Práca na ohradníku v parku

Práca na ohradníku v parku


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!