DSC02521

Ľudia

Kľúčovými členmi v roku 2021 sú členovia Rady o.z. Pre Prírodu:

Matúš Ďurček

Drahomír Stano

Zuzana Mokrášová

Okrem nich tvorí členskú základňu viac ako 20 dobrovoľníkov rozličného veku, pochádzajúcich z rôznych kútov Bielych Karpát a Slovenska. Časť z nich sa ochrane prírody venuje aj profesionálne, či už pôsobením v Štátnej ochrane prírody alebo v inštitúciach zaoberajúcich sa jej výskumom (Prírodovedecká fakulta UK, Fakulta ekológie a environmentalistiky vo Zvolene atď. ).
Návod, ako sa stať členom nášho združenia nájdete tu.

Zakladajúci členovia

O. z. Pre Prírodu založili v roku 1998 piati profesionálni ochranári, ktorí venovali svoje schopnosti a vedomosti naštartovaniu združenia a niektorí sú jeho členmi doteraz a tak sa venujú ochrane prírody v pracovnom i voľnom čase:

Mgr. Matúš Ďurček
…hydrogeológ, odborný pracovník ŠOP SR, ktorý okrem ochrany anorganickej prírody zručne narába krovinorezom, vedie tábory a víkendové brigády, vyjednáva s vlastníkmi či píše texty a články o ochrane prírody.

RNDr. Katarína Rajcová
…pôvodne botanička, potom koordinátorka, ktorá vie robiť všeličo ale najmä píše anglické správy pre našich donorov a hovorí o nás do rádia a televízie.

Ing. Drahomír Stano
…lesník, pôvodne organizátor o. z. Pre Prírodu, ktorý dokázal robiť všetko (získať ľudí aj financie, písať projekty aj články, rokovať s vlastníkmi aj kosiť a prenášať žabky, vymyslieť víziu budúcnosti združenia aj nočnú hru na tábore, etc.).

Helena Kubalová
…botanička, okrem mapovania lúk sa šikovne zvŕtala v táborovej kuchyni. V súčasnosti už nie je členkou Pre Prírodu.

RNDr. Jozef Májsky

…zoológ, bývalý odborný pracovník ŠOP SR, ktorý bol gestorom prenosov žiab, lekníc a ďalších vodných organizmov, ako aj autorom našich odborno-propagačných materiálov. Svoje členstvo ukončil v roku 2014.

IMGP5349


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!