DSC04367

Prírodný park pri Váhu

piatok 30. septembra 2016 o 10.00h odovzdalo občianske združenie Pre Prírodu trenčianskej verejnosti

MULTIFUNKČNÚ UČEBŇU V PRÍRODE na nábreží Váhu v Trenčíne-Orechovom. Jej súčasťou je 500m dlhý náučno-relaxačný chodník medzi Orechovským potokom a Váhom pre pešiu, konskú turistiku a rekreačný beh, oddychové zóny s lavičkami, malý genofondový ovocný sad, informačné panely, ohnisko a atraktívny prístrešok s vegetačnou strechou.

Akcia mala názov: INTERAKTÍVNA TERÉNNA EXKURZIA (ITE)

Organizátorom bolo: občianske združenie Pre Prírodu v spolupráci s CHKO Biele Karpaty

Súčasťou programu ITE boli:

1/ Prednáška zamestnancov CHKO Biele Karpaty pri Váhu pre žiakov 4.ZŠ a študentov SUŠ v Trenčíne
téma: Natura 2000 – Váh pri Zamarovciach – chránené územie európskeho významu

2/ Prechádzka so žiakmi a študentmi po novovybudovanom prírodnom chodníku medzi Váhom, Orechovským potokom a verejným športovým areálom, ukážka výsledkov aktivít dobrovoľníkov v danom území a kŕmenie voľne pasúcich sa koní

3/ Občerstvenie pod novovybudovaným prístreškom s vegetačnou strechou, ktorý je ukážkou zelenej architektúry a výsledkom spolupráce so Strednou umeleckou školou v Trenčíne, odbor Exteriérový dizajn

4/ Prednáška renomovanej krajinnej architektky Ing. A. Dobruckej pre žiakov a študentov
téma: Voda-Klíma-Človek

5/ Ukážka tréningu parkouristov v novovybudovanom verejnom športovom areáli + interaktívna škola pohybu pre žiakov a študentov

INTERAKTÍVNA TERÉNNA EXKURZIA bola záverečnou akciou projektu KRAJINA AKO ŽIVÁ UČEBŇA podporeného Nadáciou Ekopolis a spoločnosťou Slovnaft a. s. v rámci programu Zelené oázy 2016.

ĎAKUJEME VŠETKÝM DOBROVOĽNÍKOM, PODPOROVATEĽOM, SPONZOROM A DARCOM, BEZ KTORÝCH BY SA TENTO PEKNÝ PROJEKT NA TRENČIANSKOM NÁBREŽÍ NEMOHOL USKUTOČNIŤ!

Hlavný cieľ
Cieľom projektu je revitalizácia trenčianskeho nábrežia Váhu na pravom brehu od Zamaroviec po starý železničný most. Chceme vytvoriť nový zelený verejný priestor, ktorý bude miestom oddychu, rekreačných a športových aktivít pri rešpektovaní prírodného charakteru územia.

Aktivity v rokoch 2011 a 2012

S myšlienkou “zeleného raja” v Trenčíne prišla začiatkom roku 2010 Ingrid Souhradová, ktorá nás svojím nadšením a vierou v úspech zámeru presvedčila o správnosti myšlienky. Jej spolupráca s Ing. arch. Marekom Opavským vyústila do urbanisticko-architektonickej štúdie, ktorá je k nahliadnutiu po kliknutí sem.

V rokoch 2011 – 2012 sa uskutočnili rokovania s mestom Trenčín, majiteľmi pozemkov, Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., rímsko – katolíckou cirkvou, projekt bol predstavený verejnosti v diskusiách o trenčianskom nábreží. Všade sa zámer stretol s podporou. Všetky prípravné práce a najmä vypracovanie štúdie veľkoryso financovala Ingrid Souhradová, od februára 2013 čestná členka o. z. Pre Prírodu. Ďakujeme, Ingrid!

Aktivity v roku 2013

Kontakt

Ingrid Souhradová
souhradova@gmail.com, 0918 438 034, www.indizajn.sk

Matúš Ďurček
matokremen@gmail.com, 0905 318 079

preprirodu@gmail.com , 0908 715 080


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!