DSC05328

Misia Apollo 11 obrazom a slovom

V dňoch 10. – 12. 11. 2017 sme usporiadali v spolupráci so Správou CHKO Biele Karpaty, ČSOP JARO a Arion medzinárodnú ochranársku víkendovku na Vršatských bralách. Jej cieľom bolo zlepšiť podmienky pre prežitie Jasoňa červenookého (Parnassius apollo) a stoviek ďalších druhov, ktoré s ním zdieľajú spoločný priestor. Pozrite si fotografie a video z akcie, ktorá prekonala všetky naše očakávania!

Misie Apollo 11 sa napokon zúčastnilo viac ako 50 dobrovoľníkov nielen zo Slovenska, Čiech a Moravy ale aj z Poľska, Španielska, Portugalska či Turecka. Z istotou tak môžeme prehlásiť, že išlo o najväčšiu akciu nášho združenia v novodobej histórií. Za bohatú účasť môžeme vďačiť najmä kamarátom z ČSOP JARO, ktorí rozbehli masívnu kampaň na sociálnych sieťach. Veľkým lákadlom bol sprievodný program v podobe symbolického pálenia slonoviny, prednášok, premietania filmu či nedeľnej exkurzie. V piatok poobede tak do Červeného Kameňa zamierilo aj množstvo ochranárov venujúcich sa napríklad aj boju proti palmovému oleju. Hlavným bodom programu ale bola samozrejme pracovná sobota, počas ktorej sme odstránili desiatky nepôvodných borovíc čiernych, zopár smrekov a nespočetné množstvo náletových krovín. Opäť sme tak trochu rozširíli nelesné biotopy, ktoré jasoň červenooký (a samozrejme nielen ten) osídľuje. Okrem predpílených plôch na Babkách sa podarilo vyčistiť aj časť priľahlého hrebienka na juhovýchodnom svahu a exponovanú plochu nad Vršatským Podhradím.

Ako som už spomenul v úvode, táto víkendovka prekonala všetky naše organizátorské očakávania. Až na malé logistické problémy všetko išlo ako malo a jediné, čo nás trochu mrzí je prístup miestnych obyvateľov. Z nich sa opäť akcie zúčastnil len pán Figur z Červeného Kameňa s manželkou. Ďalší štyria miestni chlapci boli schopní iba prísť nám rovno z krčmy vysvetliť, že naša činnosť podľa nich nemá zmysel a nadšený nebol ani predseda urbáru z Vršatského Podhradia. Čo už, snáď sa v budúcnosti dočkáme lepšieho prístupu ľudí priamo v regióne.

Ale späť k príjemnejším záležitostiam. Dúfame, že všetci účastníci víkendovky odchádzali v nedeľu poobede (niektorí aj skôr) len s pozitívnymi dojmami. A budeme radi, ak sa ukážu aj na ďalších našich akciách! 🙂

P. S. na záver by sme radi poďakovali všetkým, čo sa Misie Apollo 11 zúčastnili, osobitne tým, ktorý pomohli víkendovku úspešne zorganizovať!

P. S. II Reportáž z dielne RTVS si môžete pozrieť na tomto odkaze

Krátke video z víkendovky:

Fotogaléria:

Foto, video a text: Jakub Cíbik