x539

Ľudia

Kľúčovými členmi v roku 2017 sú členovia Rady o.z. Pre Prírodu:

Drahomír Stano

Matúš Ďurček

Tomáš Šimovič

Zakladajúci členovia

O. z. Pre Prírodu založili v roku 1998 piati profesionálni ochranári, ktorí venovali svoje schopnosti a vedomosti naštartovaniu združenia a niektorí sú jeho členmi doteraz a tak sa venujú ochrane prírody v pracovnom i voľnom čase:

Mgr. Matúš Ďurček
…hydrogeológ, odborný pracovník ŠOP SR, ktorý okrem ochrany anorganickej prírody zručne narába krovinorezom, vedie tábory a víkendové brigády, vyjednáva s vlastníkmi či píše texty a články o ochrane prírody.

Helena Kubalová

…botanička, okrem mapovania lúk sa šikovne zvŕta v táborovej kuchyni. V súčasnosti už nie je členkou Pre Prírodu.

RNDr. Jozef Májsky

…zoológ, odborný pracovník ŠOP SR, ktorý je gestorom prenosov žiab, lekníc a ďalších vodných organizmov, ako aj autorom našich odborno-propagačných materiálov. Svoje členstvo ukončil v roku 2014.

RNDr. Katarína Rajcová

…pôvodne botanička, potom koordinátorka, ktorá vie robiť všeličo ale najmä píše anglické správy pre našich donorov a hovorí o nás do rádia a televízie.

Ing. Drahomír Stano
…lesník, pôvodne organizátor o. z. Pre Prírodu, ktorý dokázal robiť všetko (získať ľudí aj financie, písať projekty aj články, rokovať s vlastníkmi aj kosiť a prenášať žabky, vymyslieť víziu budúcnosti združenia aj nočnú hru na tábore, etc.), teraz riaditeľ Správy CHKO Biele Karpaty.

Členovia občianskeho združenia Pre Prírodu musia splniť nasledovné podmienky:
– aktívne sa v predchádzajúcom roku podieľať na činnosti PP
– prejaviť ochotu stať sa členom o.z. Pre prírodu (písomne alebo ústne), najneskôr na členskom zhromaždení s ich členstvom súhlasí aspoň 2/3 zúčastnených členov Rady

IMGP5349