x216

Praktická ochrana

Naše združenie sa dlhodobo venuje praktickej ochrane zameranej najmä na:

– práce v maloplošných chránených územiach: Beckovské Skalice, Tematínska lesostep, Kňaží vrch, Pod Homôlkou, Omšenská Baba, Lánce, Turecký vrch, Hájnica, Bindárka, Kobela, Sychrov, Skalka pri Beckove, Javorníček, Nová Hora, Medzi jarky, Bestinné, Malostankovské vresovisko, Svinica, Nebrová a ďalších

– výkup a prenájom pôdy v chránených územiach za účelom biologicko – ekologického obhospodarovania a zachovania vzácnych druhov a biotopov: dlhodobý prenájom 15,5 ha v Tematínskych kopcoch, vlastníctvo a prenájom 3 ha v PR Beckovské Skalice

– záchranu ohrozených druhov rastlín a živočíchov: projekt Anura Caudata (prenosy obojživelníkov na rizikových úsekoch ciest, tzv. „Žabie Taxi“ a budovanie liahnísk) a projekt S. O. S. – staré ovocné sorty (mapovanie, vysádzanie v krajine, popularizácia využitia)

Práca na ohradníku v parku

Práca na ohradníku v parku