Pec nám spadla

Pec nám spadla je nový projekt o. z. Pre Prírodu

Staré a krajové odrody ovocných drevín nás zaujímajú a chceme sa im naďalej venovať. Uspeli sme s projektom Pec nám spadla – rekonštrukcia tradičnej bielokarpatskej sušiarne ovocia, ktorý získal podporu 2400 EUR v rámci grantového programu Nadácie Ekopolis Zelené oázy. Partnerom programu je Slovnaft a.s.

Aktivity projektu:

  • rekonštrukcia tradičnej sušiarne v Bošáci
  • remeselný workshop – oboznámenie s materiálmi a technológiami ľudových stavieb, praktická výuka techník, napr. výroba nepálených tehál, omietanie, výroba roštov na sušenie
  • slávnostné znovuotvorenie a prvé sušenie – spoločná oberačka, príprava ovocia, začiatok sušenia, podujatie pre verejnosť a záujemcov o sušenie, ochutnávka
  • propagačný materiál – brožúrka a informačná tabuľa

Opravená sušiareň je síce súkromná, ale na základe dohody s majiteľom bude slúžiť aj záujemcom o sušenie.

Trvanie projektu: máj – september 2015
Odborný garant: Mgr. Ivan Farárik

Tešíme sa na stretnutie v auguste alebo septembri pri voňavých sušených jablkách a hruškách, sušienkach či ščiepkach…
Konanie jednotlivých akcií vám včas oznámime na webe a facebooku.

Bližšie informácie:
Bruno Jakubec, 0907 233 730, e-mail: brumburiak@gmail.com
https://www.facebook.com/ovocnypoklad


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!