Všadeprítomné kačky na štrkovej lavici

Výskum

Naše výskumné aktivity zahŕňajú najmä:
– zbieranie a publikovanie informácií o prírode regiónu v rámci projektov “Strom poznania” a „Výpravy za ľuďmi“
– vydávanie publikácií, napr. vydanie zborníka “Výsledky inventarizačného výskumu prírodnej pamiatky Mitická slatina”


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!