047

Možnosti podpory

Ak sa chcete stať členom nášho združenia musíste splniť nasledovné podmienky:

– aktívne sa v predchádzajúcom roku podieľať na činnosti PP, t.j. zúčastniť sa v ňom aspoň dvoch našich víkendoviek alebo táborov

– prejaviť ochotu stať sa členom o.z. Pre prírodu (písomne alebo ústne), najneskôr na členskom zhromaždení s ich členstvom súhlasí aspoň 2/3 zúčastnených členov Rady

_plagat_predna